2019 års Utbultstipendiat: Jonas Engström

Juryns motivering lyder: "Med inspiration hämtad ur musikalisk mångfald och [...]