Utbultstipendiet delas ut varje år, vanligtvis i november månad. Info om hur du anmäler dig publiceras på denna sida och i tidningen Dagen ett par månader innan dess.