Sydafrika i förvandling – från reconciliation till vad?

zuma-jacobSydafrika är inom flera områden på väg åt fel håll. Befriarna från ANC har inte lyckats fullfölja Nelson Mandelas visioner efter att han lämnade över. Jacob Zuma (på bilden karikerad av Zapiro) förlorar stöd på grund av bl.a. korruption och ökad ojämlikhet. Den fattigdom som finns befästes. I lokalvalen som nyligen genomfördes var ANC nere i 55% väljarstöd. Tidigare ärkebiskopen Desmond Tutu stöder inte längre utvecklingen inom ANC. Nu styrs statliga TV:n med allt starkare politisk hand och då uppstår frågan hur medborgarna får sin information?

När jag mötte parlamentsledamoten Mr Mahlangu i Sydafrikas parlament i Kapstaden nyligen sa han: ”Sydafrika är kanske världens mest ojämlika land”. Trist utveckling i ett land rikt på tillgångar och dessutom så oerhört vackert.

Mandelas storhet som ledare står ändå fast. När kulturutskottet nyligen besökte Robben Island utanför Kapstaden så var det Mandelas fängelsecell som berörde mest. Där vistades han i 18 av sina 27(!) år som fånge. I det perspektivet är det oerhört stort att Mandela efter sin frigivning så starkt betonade försoning (reconciliation).

I Mandelas installationstal 1994 (som 76-åring!) hörs det vackra ordet ”Reconciliation” – försoning.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Lyssna på en av vår tids mest framträdande politiker: Nelson Mandela Speech after election as President

By |2018-06-14T18:06:18+00:0016-09-12|Blogg|1 Comment

One Comment

  1. Anneli Jäderberg 160912 at 18:21

    Enade vi stå för en bättre värld kan vi bara skapa tillsammans. En värld där man tar väl hand om de föräldralösa, gamla och sjuka. En värld där vi tar väl hand om jorden naturen och allt vad därpå är. En värld som hjälper den slagne som lever i misär och sträcker ut handen för att bidra med GOTT där de är. En såådan värld vill jag förespråka men bara tillsammans kan människogrupoer fixa detta. Var än den lilla människan är kan hon sträcka ut sib hand och bidra där denne går vägen fram. Önskar dig allt GOTT.

Comments are closed.